Tycker du att det börjar bli dags för mer mekaniserad plantering av skog i Sverige?

Det gör vi också. Därför har vi byggt en maskin vi kallar Plantma X, som just nu testas i de svenska skogarna i samarbete med Sveaskog och Svenska skogsplantor. Testerna påbörjades under senhösten 2019 och efter ett vinteruppehåll har vi sedan april 2020 har Plantma X varit i drift och bemannats av två arbetslag från Vallsta Skogsmaskiner. Vi har i huvudsak planterat på Sveaskogs marker i Bergslagen och Södra Norrland men har även hunnit med en avstickare till SCA i Sollefteå under sommaren.

Maskinen är en konventionell skotare med ett markberedningsaggregat i midjan och längst bak på maskinen sitter två planteringsarmar. Mer info om maskinen finns här och följande video förklarar mer om hur den används:

För löpande uppdateringar, följ oss på Facebook och Instagram: @plantmaforestry

Latest updates

Get the latest news from Plantma

Get in Touch

You are always welcome to contact us

Find us at the office

Grangärde

Give us a ring

Joakim Eckerström +46 70 123 45 67 Mon – Fri, 8:00-22:00